Průmyslové stavby

Rekonstrukce galvanického provozu firmy GAL-SIL Sosnowiec, Polsko. Tato činnost spočívala v přípravě a realizace odkupu nemovitosti, přípravě projektu včetně projednání všech povolení s orgány státní správy, dofinancování projektu prostřednictvím soukromých investorů a finančních ústavů, vlastní provedení stavby včetně výběru a koordinace dodavatelů stavební části polských a českých firem a technologie převážně německých, českých a polských firem. Dále organizace zkušebního provozu, v souběhu kolaudace. Předmětem dodávky byly tři velkokapacitní galvanické linky s atypickými prvky sloužící převážně pro polský automobilový průmysl.