Zpevněné plochy, rekultivace a zahradnické práce

Zpevněné plochy, rekutivace a zahradnické práce

Nabízíme kompletní dodávku a montáž zpevněných ploch a jejich povrchových úprav , dále rekultivace ploch včetně zahradnických prací - údržbu parků, prořezávky stromů, výsadbu nových kultur, doplňkové stavby - pískoviště, zahradní domky, oplocení atd.