Opravy střech a fasád

Opravy střech a fasád průmyslových budov, cihelných bytových domech, rodinných domech ad. z lešení, nebo bez lešení z lana (provedla fi ARANEUS - Pavel Dotzauer)