Stavební dozor

Funkce stavebního dozoru může kladně ovlivnit výsledek snažení investora k dosažení maximálního efektu vložených investic. Je to ve své podstatě kontrola provádění stavebních prací, dodržování vytýčeného rozsahu a kvality dle projektu stavby, kontrola fakturace, účast při předání stavby a uvedení do provozu, dále zastupování investora na kontrolních dnech apod.