Stavba rodinných domů

Stavba se dá provést několika způsoby, a to jako kompletní dodávka tzn. na klíč, nebo dodavatelským způsobem když je již příprava stavby provedena, nebo formou výkonu stavebního dozoru při stavbě svépomocí, případně formou stavebního dozoru i stavbyvedoucího pro investora, který se rozhodne stavět svépomocí.

Při stavbách rodinných domů nabízíme i dílčí stavební práce všech řemesel.

Jako příklad uvádíme výstavbu RD svépomocí - Černošice u Prahy

Jako druhou ukázku stavby rodinných domů uvádíme výstavbu řadových RD v Libiši.

picovina