Odhady cen nemovitostí

Tato služba se dá využít investorem v případě, kdy sám rozhoduje o výši investice do zadaného projektu. Může zároveň sloužit i pro přípravu žádosti o posílení vlastních zdrojů investic prostřednictvím finančních ústavů, jako na příklad k dofinancování stavby prostřednictvím hypotečního, nebo jiného úvěru.