Příprava stavby

Dá se využít i v případě investora k připravení zadaného problému menšího rozsahu, a to například při drobných opravách a údržbě. Činnost spočívá v určení rozsahu prací, odhadu nákladů, případně vytvoření návrhu odbytového rozpočtu pro investora, nebo nabídkového rozpočtu pro dodavatele.

Tato činnost bývá většinou u starších budov spojená s činností statika, památkářů ad., kteří mohou záměr negativně ovlivnit. Takže tuto část stavby nelze podceňovat. Dále je potřeba rozlišit i rozsah prací, který by mohl přejít do takového rozsahu, kde by se nejednalo jen o drobnou opravu, nebo údržbu, ale o zásah do konstrukcí takový, který vyžaduje projekt a následné stavební povolení.

Část může sloužit jednotlivým dodavatelům v oblasti pomoci při řízení vlastní stavby, kontroly úkolů zadaných v projektu a smlouvě o provedení stavby nebo její části.

Pomoc při řešení problému, který není obsahem projektu, tzn. výskyt víceprací, včetně jejich technického řešení a ekonomického vyčíslení, popřípadě začlenění do harmonogramu provádění prací.

Mimo řízení stavebního projektu můžeme dále nabídnout i částečné služby jednotlivých úkonů pro investory i generální dodavatele.